Prof.Kaska;PAÜ'de İşler Düzgün Gitmiyor!

Okunma: 3804
Ege - Denizli 3 Ocak 2017 12:01
Videoyu Aç Prof.Kaska;PAÜ'de İşler Düzgün Gitmiyor!
A
a

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Yakup Kaska, yapılacak rektörlük seçimleri için adaylığını açıkladı.

http://www.denizli.bel.tr/
Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörlük adaylığını açıklayan Prof. Dr. Yakup Kaska, yapacağı projeler ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Denizli Gazeteciler Cemiyeti İlyas Haytan toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Kaska, Denizlili olması nedeniyle memleketine planladığı projelerle hizmet etmek istediğini belirtti. Bugüne kadar 20 proje çalışması yaptığını aktaran Kaska, Türkiye'de ilk defa Deniz Kaplumbağaları Merkezi'nin kendisin tarafından kurulduğunu ifade etti. Bir dönem Dünya Deniz Kaplumbağaları Birliği Başkanlığı görevini yürüten Kaska, Denizli Kaplumbağaları Akdeniz Başkan Yardımcısı görevini yürütüyor.
 
Yaklaşık 15 profesörün başvuruda bulunduğu seçim, iki ay içinde yapılması bekleniyor. YÖK'ün ilk defa adaylardan projelerini liste halinde istediklerini belirten Kaska, liyakate dayalı atamalar yapacağını taahhüt ettiğini kaydetti.
 
Öğrencilerin konaklama sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Üniversite Konaklama Ofisi kurulacağını, bunun da kent halkı ile öğrencileri buluşturmayı hedeflediklerini belirten Kaska, "Ulusal ve uluslar arası proje hazırlamayı yönelik destek ve proje gerçekleştirenlere teşvik sistemi geliştirecektir. Üniversitemizde yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik pilot uygulamalar başlatılacak, özel sektör ve bireysel tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak projeler üretilecektir. Özellikle eğitim ve sağlık alanlarında üniversitede alt çalışma grupları oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
 
Toplantı gazetecilerin sorularının ardından sona erdi.

Prof. Dr. Yakup Kaska​ Kimdir?
 

Denizli'nin Tavas İlçesinin Avdan Köyünde 1970 yılında doğdu. İlkokulun ardından Devlet Parasız Yatılılık sınavını kazanarak Ortaokul ve Liseyi sırasıyla Denizli-Yeşilköy Ortaokulunda ve Denizli Lisesinde tamamladı. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladıktan sonra 3 yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nda Biyoloji Öğretmenliği yaptı. Daha sonra yüksek lisans ve doktora çalışmaları için YÖK bursu kazanarak 1993 yılında Pamukkale Üniversitesi kadrosuna girdi. 1998 yılında Doktorasını İngiltere'de tamamladıktan sonra Pamukkale Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Doçentlik unvanını 2005 yılında, Profesörlük unvanını 2011 yılında almış ve halen Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bilimsel çalışmalarını deniz kaplumbağaları üzerine yürüten Yakup KASKA'nın uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 45 makalesi, 93'ü uluslararası ve 78'i ulusal olmak üzere toplam 171 bildirisi bulunmaktadır. Ayrıca 11 kitapta yazar olarak yer almaktadır. Bilimsel çalışmaları uluslararası literatürde 1250'nin üzerinde atıf almıştır.
Şimdiye kadar 12'si üniversitelerin araştırma fonları, beşi TÜBİTAK, 17'si Bakanlıklar, dördü AB fonları ve beşi uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş toplam 43 bilimsel araştırma, projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. 2007 yılında Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı araştırma projesi teşvik ödülü almıştır. Halen iki uluslararası projede görev yapmaktadır. Üniversite, Bakanlıklar ve Yerel Yönetimleri bir araya getirerek Türkiye'nin ilk Deniz Kaplumbağa Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER)'i kurmuş ve halen bu merkezin müdürlüğünü yürütmektedir. Ayrıca ilki 2007 yılında Ulusal Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu diğeri 2015 yılında 35. Uluslararası Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu olmak üzere iki sempozyumda başkanlık görevi yapmıştır. Türkiye'de ilk kez düzenlenen 35. Uluslararası Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu toplam 80 ülkeden yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla gerçekleşmiş, bu dönemde Dünya Deniz Kaplumbağaları Birliği Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Bu sırada dünyada ilk kez uygulanan bir yöntem ile bir deniz kaplumbağasına 3D yazıcıda üretilen protez çene takan ekibin başkanlığını yapmıştır. Halen Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği, Deniz Kaplumbağaları Uzmanlar Grubunun [International Union For Conservation Nature (IUCN) Marine Turtle Specialist Group-MTSG] Akdeniz'den sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanıyla ilgili konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı nezdinde oluşturulan Bilim Komisyonlarında görev yapmakta olan Yakup KASKA evli ve iki çocuk babasıdır.


PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ VE DENİZLİ İÇİN 20 TEMEL PROJE

İnsan odaklı rekabetçi bir yönetim anlayışı ile eğitim ve araştırma kültürü tesis edilmesini ve Üniversitemizi ileriye taşıyacağını düşündüğüm proje ve faaliyetler kısaca maddeler halinde verilmiştir.
- Üniversitemiz bünyesindeki herkesin katılımının sağlandığı, kısa ve uzun vadede öncelikli projelerin üretildiği eğitim, sağlık, araştırma ve sosyal faaliyetler alt çalışma grupları oluşturularak bütüncül yönetim anlayışını yerleştirmek. Böylelikle üniversitenin öz denetim mekanizmasını oluşturmak.
- Disiplinler arası faaliyetler BAP tarafından öncelikli desteklenecektir. BAP kapsamında desteklenen disiplinler arası projelerin bölgemize katkı sağlaması amacıyla proje çıktılarının yerel yönetici ve STK temsilcileri ile paylaşılacağı periyodik toplantılar düzenlenecektir.
- Üniversite, Milli Eğitim, STK’lar, Yerel yöneticiler ve öğrencilerin kaynaşacağı her tür sosyal faaliyet ve idari toplantılar için katılımı kolaylaştırmak amacıyla Çarşamba ve Cuma günleri öğleden sonraları ders programı boş olacak şekilde programlama yapılacaktır.
- Atıl durumdaki araştırma laboratuvarları aktif hale getirilecek ve ileri araştırma ve yerel ihtiyaçları karşılayacak bir altyapı oluşturulacaktır. Bireysel sorumluluktaki laboratuvarlarda bulunacak sarf ve ihtiyaçların aylık sağlandığı bir alım sistemi oluşturulacaktır.
- Üniversitemize yakışır, 24 saat hizmet verecek bir merkezi kütüphane kurulacak ve burada öğrenciler için kısmi zamanlı çalışma imkânı yaratılacaktır,
- Öğrencilerin konaklama sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Üniversite Konaklama Ofisi kurulacaktır. Ofis tarafından şartları uygun bulunan ve evlerinde odalarını kiraya vermek isteyen aileler ile öğrencilerin buluşacağı bir sistem oluşturulacaktır.
- Ulusal ve uluslararası proje hazırlamaya yönelik destek ve proje gerçekleştirenlere teşvik sistemi geliştirilecektir.
- Üniversite bünyesinde, İngilizce Yayın ve Proje Çevirisi ile yayın kontrol hizmetlerini verecek personel istihdam edilecektir. Üniversitemizin yabancı dilde yayın, proje ve fonlardan yararlanma imkanı arttırılarak uluslararası rekabette üst sıralarda yer alan bir seviyeye gelmesi sağlanacaktır.
- Ulusal ve Uluslararası alanda bilimsel iş birliklerini artırmak için laboratuvar ve araştırma desteği sağlanacaktır. İş birliği kapsamında üniversitemize gelecek yabancı öğrenci ve akademisyenlere konaklama imkânı sağlanacaktır.
- Bölgemizde öne çıkan enerji, çevre, kültür, tekstil, tarım ve hayvancılık alanlarında araştırmalara öncelik verilmesi teşvik edilecektir.
- Üniversitemizde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanımına yönelik pilot uygulamalar başlatılacak, özel sektör ve bireysel tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak projeler üretilecektir.
- Hayvancılık Yetiştirme Merkezi oluşturularak, merkezde yürütülecek araştırmalarla bölgemiz için en yüksek verimlilikte büyükbaş ve küçük baş hayvan yetiştirilecektir. Bu merkezler aynı zamanda modern kurban kesim merkezleri olarak da hizmet vererek Üniversitemize ekonomik katkı sağlanacaktır.
- Yöremizde yetişen bitkilerimize sahip çıkarak bölgemize has bitkilerin üretim ve tanıtımının yapılması ile yöre halkının yetiştireceği tohum üretiminin ve satışının olacağı birimler oluşturulacaktır.
- Zengin bir tarihi geçmişe sahip olan Denizli yöresinde kültürel birikim ve geleneksel üretim yöntemleri ile bölgemize mal olan ürünlerin korunması, canlandırılmasını sağlamak amacıyla kırsal alanlarda köy obası, organik tarım, ekoturizm projeleri geliştirilecektir. Yerel halkın bu projelerden faydalanabilmesi için çeşitli ulusal ve uluslararası fonlardan faydalanması sağlanacaktır. Bu projeler kapsamında üretilen ürünlerin satışının yapılacağı alanlar oluşturulacaktır. Yerel halk, öğrenci ve akademisyenlerin bu konuda vizyonunu genişletecek tematik geziler organize edilecektir.
- Denizli-Antalya-Muğla üçgeninde yer alan bölgemiz hem kültürel hem de biyolojik olarak oldukça zengindir. Ancak bu zenginliğimizi tanıtacak müzelerimiz yetersizdir. Hem biyolojik zenginliğimizi hem de kültürel zenginliğimizi sergileyecek Doğa ve Kültür Müzesi oluşturulması için yerel yönetimler ve diğer ilgili birimlerle işbirliği sağlanacaktır. Bu müzede yerel ürünler üretilecek ve sürdürülebilirlik sağlanacaktır. Ayrıca kültürümüzü aktarmak için yeni nesillerin üretim aşamalarına katılabileceği programlar hazırlanacaktır.
- Üniversite içinde Kreş, gündüz bakım Evi ve Etüd Merkezi oluşturulacaktır. Burada hem Üniversite Öğrencileri kısmi zamanlı olarak çalışma imkanı bularak ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlanacak hem de Üniversite Personelimizin çocuklarına hizmet verilecektir.
- Üniversite ve Sanayi arasında gerçek bir sinerji yaratmak amacıyla bir koordinasyon birimi oluşturularak, bu birim kapsamında üretime yönelik öğrenci, akademisyen ve istekli sanayicilerle aylık toplantılar yapılacak ve projeler üretilecektir. Ayın projeleri planlanarak bu toplantılarda kamuoyu ile paylaşılacaktır.
- Üniversite Öğrencilerinden oluşan ve kısmi zamanlı olarak desteklenecek ekipler oluşturulacak ve hastaneye gelen yaşlılar ile ihtiyaç sahiplerine yönlendirme ve yardım hizmeti verilecektir. Hastaların hızlı ve doğru şekilde yönlendirilmesi sağlanarak hasta memnuniyeti arttırılacak ve Hastane işleyişi kolaylaştırılacaktır.
- Bölgemizin termal ve doğal kaynaklarının zenginliği ile üniversitemiz Tıp Fakültesinin bilgi birikimi önemli bir sağlık turizmi potansiyeli oluşturmaktadır. Sağlık turizmine yönelik (yayla turizmi, termal turizm) faaliyetler planlanarak herkesin faydalanacağı merkezler oluşturulacak, böylece öğrenci, üniversite personeli ve halk kaynaşması sağlanacaktır.
- Üniversitemiz akademisyenleri ve ilimizde görev yapan öğretmenler, stajyer öğretmen ve öğretmen adayları bir araya getirilerek örnek model dersler ve iyi uygulamaların paylaşıldığı programlar yapılacaktır. Böylece görevine devam eden öğretmenlerin tecrübelerinin ve akademisyenlerin bilgi birikiminin stajyer öğretmen ve öğretmen adaylarıyla buluştuğu bir ortam oluşturulacaktır.
 
Yıllardır akademik çalışmalarımı gerçekleştirdiğim deniz kaplumbağalarının en önemli özelliği, doğdukları kumsallara bağlılıklarıdır. Bu yönümle ülkesine bağlı olan herkesi kucaklayacağımı ve üniversitemiz için üreten herkese fırsat vereceğimi beyan ederim. 20 yılı aşkın süredir görev yaptığım Pamukkale Üniversitesindeki arkadaşlarım ve üniversitemizin paydaşlarıyla birlikte istişareye dayalı bir modelle bütüncül bir yönetim oluşturarak yukarıdaki projeleri hayata geçirecek ve üniversitemizin şahlanması ve layık olduğu yere gelmesi için çalışacağım.
 
Prof. Dr. Yakup KASKA


 
http://www.dto.org.tr/
www.akishaber.com.tr
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

http://www.denizlieczaciodasi.org.tr/nobetci-eczaneler
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat